In Geen categorie

Onlangs kwam er bij de internet werkgroep een mail binnen van iemand die een schilderij van de Koudumer schilder Klaas Overzee in bezit had gekregen. Hij wil wel afstand van het schilderij doen en vraagt zich af of er misschien iemand uit Koudum belangstelling voor heeft.

Het standpunt van de schilder is de Slaperdijk. Nu kijk je vanaf daar tegen de Finke aan, maar toen nog niet.

In het Nostalgisch album kunt u info en meer werken van Klaas Overzee vinden.

Heeft u belangstelling voor dit schilderij, mailt u dan naar info@koudum.nl en wij brengen u in contact met de verkoper.