In Geen categorie

Op zondag 30 november 2014, eerste adventszondag, zal er weer een zangprogramma worden gehouden in de MARTINI-KERK te Koudum. De aanvang is 16.00 uur.Samen met u willen wij de adventsperiode in gaan.Een grote variatie aan liederen staat op het programma.

Met medewerking van Geeske Buma (orgel), Wouter van der Molen (trompet), Arjen Nauta (piano) en alles onder de bezielende leiding van Pieter Postma hopen we er een fijn uur van te maken.

Uiteraard is de toegang vrij!!!! Na afloop is er collecte voor bestrijding van de onkosten.

VAN HARTE WELKOM!!