In Geen categorie

Rommelen tussen nieuwe en oude spullen op de bazar. Kijken of er iets van je gading is. Vele dorpsgenoten en daarbuiten wisten de rommelmarkt te vinden. Heel wat spullen waren aangeleverd voor de markt. Nagenoeg de hele middenstand van Koudum heeft goederen of prijzen ter beschikking gesteld. Bedankt voor zoveel warme medewerking. Dorpsgenoten die hun zolders nakeken en spullen vonden die nu toch (eindelijk) wel weg konden en die voor anderen een mooie koop werden. Bedankt. Het werd een zeer gezellige dag. Dit begon ‘s morgens al toen de goederen het lokaal binnen gebracht werden. De eerste nieuwsgierigen kwamen al eens om het hoekje kijken en… kopen. Poffertjes die gebakken zouden worden vanaf 5 uur vonden al gretig aftrek rond het middaguur. En het weer kon niet beter. Zonovergoten en ‘s middags opgevrolijkt met vlotte en pittige muziek op het Frieslandplein van 2 Koudumer bands nl Kijmaf en Pink Shadow. Ook konden de kinderen een ritje maken met de ponykar van Danielle Wester en Annemarie Fennema. Binnen draaide het draaiend rad vrolijk z’n rondjes en wisten veel mensen een prijs mee naar huis te nemen. Hoogtepunt van de avond was om half acht de hoedenshow. Wat een creativiteit. Begeleid door gezellige accordeon muziek. Veel verrassende ontwerpen passeerden de revue. Als winnaar kwam mevr Munniksma uit de bus. Een geslaagde dag met een opbrengst van netto €4.703,-. Geweldig. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele vrijwilligers die we dan ook hartelijk willen bedanken. Met elkaar als dorp in actie voor de herinrichting van ons dorpsmonument.

Actie comité

“De tsjerke yn it midden”

Voor herinrichting van de Martinikerk

Ook werden er verschillende verlotingen gehouden. Alle prijzen zijn nog niet afgehaald.

Hieronder de prijzen die nog opgehaald kunnen worden:

Eerste verloting:

2e prijs picknickmand lotnr 211

4e prijs fruitdoos lotnr 227

5e prijs kaaspakket lotnr 201

Tweede verloting:

1e prijs kunstwerk J. Fekkes lotnr 535

2e prijs espresso-apparaat lotnr 536

3e prijs Quilt lotnr 549

5e prijs Bloemstuk lotnr 515

De prijzen kunnen worden opgehaald bij mevr. G. de Vries-Kemker, Zwarteweg 32