In Geen categorie

Rob Pach neemt na tien jaar afscheid als hoofdredacteur van Koudum.nl. In november 2006 kwam Rob de gelederen van de internetwerkgroep Us Thùs versterken en ontstond Bulte Nijs online. Hij was toen tevens redactielid van de papieren Bulte Nijs en coördineerde de berichtgeving tussen deze en de digitale versie op de voorpagina van Koudum.nl.

Rob en zijn vrouw Marijke zijn altijd zeer betrokken geweest bij het ontwikkelen en vormgeven van beide versies van Bulte Nijs. Door de jaren heen hebben zij vrijwel al het Koudumer nieuws door de vingers gehad en op uiterst bekwame wijze geredigeerd.

Helaas laat de gezondheid van Rob het niet toe om deze intensieve taak nog langer op zich te nemen en hebben Rob en Marijke besloten om ‘hun kindje’ aan de werkgroep terug te geven. Een besluit dat Us Thùs alleen maar kan respecteren.

Us Thùs spreekt haar dank uit aan Rob en Marijke voor hun enorme inzet en betrokkenheid, want mede hierdoor zijn Koudum.nl én Bulte Nijs geworden tot wat ze nu zijn.

U wordt verzocht nieuwsitems via de website in te brengen, of via info@koudum.nl