In Geen categorie

Zoals velen al gezien hebben, is de provincie Fryslân begonnen met de renovatie van de Súdergoabrêge in de Súdergoawei (N359). De brug ligt over de Trekvaart aan de noordoostzijde net buiten Workum.

De twee afzonderlijk beweegbare brugdekken, voldoen niet meer aan de moderne regelgeving. Dat geldt ook voor de bewegingswerken. De provincie heeft de laatste jaren een aantal bruggen gerenoveerd of vervangen. De Súdergroabrêge Workum is nu aan de beurt. De beweegbare stalen brugdekken, de bewegingswerken en de geleidewerken worden vervangen. Ook herstelt de aannemer de schades aan het beton. De brug is klaar voor het vaarseizoen van 2019.

Voor het vervangen van de brugdekken wordt de N359 eenmalig gestremd. Dit gebeurt in maart in de periode van donderdagvond tot woensdagochtend. Tijdens deze stremming wordt het verkeer omgeleid. Van januari tot en met april wordt de brug niet bediend. De maximale doorvaarthoogte is dan 2,40 meter.

Planning en afstemming

Vanaf 1 april 2019 (start vaarseizoen) is de brug weer volledig beschikbaar. Op dit moment werken de provincie Fryslân en de aannemer aan het uitwerken van de planning. In overleg met Plaatselijk Belang Workum, Dorpsbelang Ferwoude, Dorpsbelang Nijhuzum, gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân worden gezamenlijk de laatste details geregeld rondom onder andere de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Brug op afstand bedienbaar

Tegelijk met de renovatie wordt de brug op afstand bedienbaar. De provincie heeft de laatste 25 jaar bijna twintig bruggen op afstand bedienbaar gemaakt. De komende jaren volgen er nog zeven bruggen. De provincie werkt met gemeenten samen om op termijn veertig bruggen vanuit de centrale bedienpost ‘het Swettehûs’ in Leeuwarden te bedienen. Met de afstandsbediening vervalt het tolgeld en de brugpauzes op deze bruggen. De Sûdergoabrêge is onderdeel van dit programma. Voor de Súdergoabrêge waren het tolgeld en de pauzes al eerder afgeschaft. Wel moet de brug nog worden aangesloten op de afstandsbediening.

Door de afstandsbediening verdwijnt het bedieningsgebouw. Er worden tien camera’s geplaatst en de plaats van slagbomen en verkeerseinen wordt aangepast. Lokale bediening blijft in geval van nood mogelijk.

Afstandsbediening moet veilig en vertrouwd zijn. Aan de hand van normen en richtlijnen en met kennis van de lokale omstandigheden wordt de plaats van de camera’s bepaald. Bij afstandsbediening wordt, net als bij lokale bediening, rekening gehouden met windrichting en, windkracht. Maar ook met de drukte op de weg en de vaarweg en de bediening van de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd en de spoorbug bij Workum. De provincie streeft naar een vlotte en veilige doorstroming voor zowel het wegverkeer als het vaarwegverkeer.

Aanmelden voor brugbediening kan straks via aanmeldknoppen langs de oever, via de watersportapp van de provincie en via de marifoon. De bedienaar ziet op de camerabeelden vanuit het Swettehûs of er vaartuigen aankomen of al liggen te wachten. De bedienaar kan indien nodig bij de brug via een intercom aan