In Geen categorie

09.00 uur Opstellen kinderoptocht in De Klink

10.00 uur Aanvang kinderoptocht waarbij de volgende route wordt aangehouden: Nieuweweg, Hoofdstraat, J. Binckesstraat, Zwarteweg, Tjalke van der Walstraat (Claerbergen en De Finke), Tunkersstrjitte, Galamalaan, Ds. Tinholtstraat. Net als afgelopen jaar vragen wij ook de begeleiders “verkleed” mee te gaan lopen. Prijsuitreiking direct na de optocht in De Klink. Opgeven tot 23 april bij Liskje Wiersma, telefoon 522366).

14.00 uur Survivaltocht in en rondom het park. Na het succes van vorig jaar hebben we dit jaar een iets uitgebreidere tocht voor jong en oud en verschillende categorieen. De opgave is een half uur voor aanvang. Alle deelnemers kunnen wel wat aanmoedigingen gebruiken, dus komt allen!

20.00 uur Om een mooie dag nog mooier af te sluiten, “Efkes wat oars” in De Klink. Met Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dyksma. Entree € 5,00.

Ook organiseert de Oranjevereniging op donderdag 4 mei weer een stille tocht naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Opstellen om 19.30 uur bij de Martinikerk.