In Geen categorie

Naar aanleiding van het plan Windpark Koudum van de Coöperatie Duurzaam Koudum, de gestelde vragen op de ledenvergadering van donderdag 27 maart 2014 en de gepresenteerde handtekeningen van de actiegroep Tsjinwyn willen wij hierbij de vervolgstappen van Dorpsbelangen aangeven.

Uitgangspunt voor het bestuur van Dorpsbelangen Koudum is dat er draagvlak onder haar leden is voor een dergelijk plan binnen het dorp. Bij een dergelijk plan gaat het om grote belangen en ook om het algemeen belang, waarbij de voor- en nadelen goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit draagvlak gaat Dorpsbelangen onder haar leden onderzoeken.

Lees meer >>>