In Geen categorie

Waardebon van 25 Euro

R. de Vries

Wiebe Wesselius

Jose de Jong

S. de Vries

W.Wagenaar

H.v.d.Meer

De Boer

S.Terpstra

H.Reitsma

M. v.d.Meer

Dinerbon (galamadammen): G. Kemker

Tablet (fa. Hiemstra): G.Valk-Mulder

Hoofdprijs "Scooter" (garage Kemker) is gewonnen door: G. Kloosterman

op de foto: T van der Gaast en I Hento (winnaars) Wittermans , de Boer (OVK). Op de foto ontbreekt G.Haytema