In Geen categorie

Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp op de ledenvergadering van donderdag 27 maart 2014 heeft het bestuur van Dorpsbelangen Koudum in een ingelaste vergadering op zondagavond 30 maart 2014 het ingebrachte advies van de groep Tsjinwyn aan Dorpsbelangen Koudum besproken.

Op dinsdag 15 april 2014 is er om 20.00 uur in dorpshuis De Klink een open en algemene informatiebijeenkomst van de coöperatie Duurzaam Koudum met een toelichting over het plan Windpark Koudum. Een gelegenheid waarin een ieder zich kan laten informeren over alle details van het plan. Dorpsbelangen Koudum zal op deze informatieavond aanwezig zijn. Deze avond wordt tevens via de aanstaande Bulte Nijs bekend gemaakt bij alle leden van dorpsbelangen.

Het bestuur van Dorpsbelangen Koudum vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor het plan in het dorp, maar ook dat een ieder in de gelegenheid is gesteld om zich goed te laten informeren. Het bestuur vormt zich dan ook na de informatieavond van 15 april aanstaande een oordeel.

Ondertussen meldt Duurzaam Koudum zich qua procedure bij Fryslân foar de Wyn aan om het plan Windpark Koudum in aanmerking te kunnen laten komen.

De gepresenteerde sheets over dit onderwerp op de ledenvergadering zijn te vinden op de webpagina van dorpsbelangen. Voor informatie over het plan en de informatieavond verwijzen wij u naar de website www.duurzaamkoudum.nl

Bestuur dorpsbelangen Koudum