In Geen categorie

De Raad van State heeft de vestiging van de pitch- en puttbaan bij de Nieuweweg in Koudum goedgekeurd. De Raad ging akkoord met het bestemmingsplan waarin de vestiging is geregeld. Bezwaren van enkele omwonenden werden door de Raad afgewezen.

De omwonenden wezen de Raad onder meer op aantasting van het unieke zicht op Koudum en de doorzichten vanuit Koudum naar de omgeving. Volgens gemeentelijk beleid moet dit zicht zoveel mogelijk in stand worden gehouden. De baan zou dit zicht belemmeren.

De Raad oordeelt dat dit niet gebeurt. Op het terrein vindt namelijk geen nieuwbouw plaats. Er komt alleen een parkeervoorziening. Maar de doorzichten blijven bestaan.

De Raad constateert wel met de bezwaarmakers dat het bestemmingsplan horecavoorzieningen op het hele terrein mogelijk maakt. Toch denkt de Raad dat dit niet leidt tot onaanvaardbare overlast bij de omwonenden. Het bestemmingsplan biedt namelijk voldoende garantie dat het om ondergeschikte horeca gaat. Bebouwing daarvoor mag niet worden opgericht. Voor horeca is alleen plaats in de bestaande boerderij bij de pitch- en puttbaan. Elders op het terrein zou slechts een enkele kraam kunnen worden neergezet.

Het bestreden bestemmingsplan regelt ook de omzetting van een schuur naar een woning aan de Easte. Volgens een buurman betekent de woning een aantasting van zijn privacy en meer drukte. Maar de Raad vindt dat er geen sprake is van een ernstige aantasting van privacy en woongenot. Bovendien ligt de nieuwe woning op een afstand van 35 meter.

bron: Balkster Courant