In Geen categorie

Dik 400.000 euro bezuinigen op de bibliotheken is buiten proportie, vindt Bibliotheken Súdwest Fryslân.

De instelling probeert met een petitie de politiek op andere gedachten te brengen. Koudum gaat mogelijk dicht en Wytmarsum, Workum en IJlst. En misschien ook de net geopende vestiging in Makkum. De aangekondigde bezuiniging op bibliotheken zorgt voor een kaalslag, stelt Bibliotheken Súdwest Fryslân. Vijf van de zeven openbare bibliotheken moeten naar verwachting gedwongen hun deuren sluiten als de plannen van de gemeente doorgaan.

De plaatsen moeten het dan stellen met een Lytse Byb. Onacceptabel vindt Bibliotheken Súdwest Fryslân. De bibliotheek vervult een onmisbare functie bij de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners en bestrijding van taalachterstanden, aldus de leeszalenkoepel.

De gemeente onderzoekt nog welke vestigingen mogelijk dicht moeten. Op 10 oktober vergadert de gemeenteraad over het voorstel.

LC 3-10-2012

Na een afslanking verdwijnt de bibliotheek nu mogelijk helemaal uit Koudum.

Koudum zonder bibliotheek is ondenkbaar. Dorpsbelangen vraagt u dan ook de petitie te ondertekenen:

http://www.petities.nl/petitie/ik-steun-bibliotheken-sudwest-fryslan