In Geen categorie

In juli zullen overal in de gemeente Súdwest-Fryslân de fiets- en wandelpaden die vorig jaar geasfalteerd zijn bedekt worden met een schelpenlaag. De gemeente vermeldt op haar website dat op 14 juli in Koudum de “wandelpaden Poelspaad en Trochgeansreed” aan de beurt zijn en bedoelt daarmee waarschijnlijk het Trochgeanspaed en het pad tussen de Slaperdijk en de Kerkhoflaan.

Dat zijn namelijk de paden (wandelpaden of fietspaden?) die vorig jaar geasfalteerd zijn. Inmiddels staan bij het begin van het Trochgeanspaed bij de Doerebout en bij het pad tussen Kerkhoflaan en Slaperdijk borden dat er inderdaad op 14 juli werkzaamheden plaats vinden.

Poelspaed

De gemeente zou dit jaar ook het Poelspaed (langs de Morra en het Jan Broerskanaal) verbeteren, nadat er vanuit Koudum klachten waren gekomen dat het pad gevaarlijk voor fietsers zou zijn. Eind mei schreven we hierover dat Dorpsbelangen ervoor gezorgd had dat er tot die tijd waarschuwingsborden zouden komen en geen fietsverbodsborden, zoals de gemeente toen al geplaatst had.

Nu meldt Dorpsbelangen in de juli-editie van de dorpskrant van Koudum dat die waarschuwingsborden niet geplaatst zijn. Na het plaatsen van waarschuwingsborden over een gevaarlijk wegdek, moet de gemeente binnen een half jaar de weg verbeteren. Dat was ook de bedoeling, maar de gemeente wacht op het werk van het Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip zou namelijk in 2019 al de kades langs het Poelspaed verbeteren en het leek de gemeente beter om daarop te wachten.

Het Wetterskip Fryslân slaagt er echter niet in om de werkzaamheden op de geplande tijd uit te voeren. De gemeente wil – om geen dubbel werk te moeten doen – wachten op de werkzaamheden van het Wetterskip voordat het Poelspaed opgeknapt wordt. Tot die tijd laat de gemeente dus de fietsverbodsborden staan.