In Geen categorie

Uw oud papier wordt maandelijks opgehaald door vrijwilligers van Oeverzwaluwen en Nij libben en verzameld in een container die staat aan het weggetje naar de huisvuillosplaats van Gemeentewerken, naast Emmaus. U mag het papier ook zelf in de container doen. Het papier wordt verkocht, de opbrengst is voor beide verenigingen een onmisbare inkomstenbron en het is ook nog goed voor het millieu.

Tot zover het goede nieuws.

De afnemer van het papier heeft geklaagd over toenemende vervuiling van het papier met plastic, hout, metalen en andere ongerechtigheden. Het is zeer hinderlijk voor het recyclingsproces en maakt het onnodig duurder. De papierploegen verwijderen de ongewenste materialen als ze het zien, wat ze veel extra tijd kost. Het is onmogelijk om alles te zien, dan zou er voortdurend toezicht moeten zijn. De verenigingen zien een inkomstenbron in gevaar komen en wijzen u erop dat de container naast Emmaus uitsluitend bestemd is voor oud papier. Zij vragen uw medewerking om geen andere materialen in de container te deponeren en om de oude tijdschriften, folders etc. te ontdoen van plastic en eventuele andere materialen.