In Geen categorie

De in Groningen wonende oud-Koudumer Hindrik de Jong houdt naast het welbekende Nostalgisch album van Koudum een andere website in de lucht met een totaal ander onderwerp, namelijk de Ziekte van Addison-Biermer (klassieke benaming Pernicieuze Anemie). Deze sluipende ziekte wordt, net als bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, vaak niet goed herkend en ontstaat als gevolg van een auto-immuunprobleem waardoor de vitamine B12 uit het voedsel niet meer wordt opgenomen. Heel langzaam ontstaat hierdoor een vitamine B12-tekort en dit vooroorzaakt een scala aan klachten, waarbij de neurologische schade vaak niet meer terug te draaien is. De Jong heeft in de afgelopen 5 jaar ruim 3000 e-mails beantwoord met vragen over het ziektebeeld. Met zijn inspanningen heeft hij recentelijk de belangstelling weten te wekken van de medische wereld. Er wordt overwogen om op basis van de gegevens van de Jong een onderzoek te starten. De Jong is hier erg blij mee en hoopt dat het onderzoek doorgaat en een procedure zal opleveren waardoor de diagnose in het vervolg eerder gesteld wordt en ook de behandeling zal verbeteren, waardoor veel leed kan worden voorkomen.