In Geen categorie

De eerste vergadering omtrent het wel of niet doorgaan van de optocht in 2009 heeft inmiddels plaatsgevonden. Opgeven kon tot 1 april jongstleden.

Vanwege het grote enthousiasme van de bouwers en vanwege de positieve reacties omtrent de nieuwe opzet van de optocht in 2007, waren de commissieleden zeer positief ingesteld over het aantal opgaven voor de optocht van dit jaar.

We waren er al bijna vanuit gegaan dat het minimum aantal wagen meteen al bereikt zou zijn en dat we iedereen mee zouden kunnen delen dat “it oan” zou gaan.

Maar, helaas…………………………………het mocht niet zo zijn. Tot op heden zijn er slechts vijf opgaven binnengekomen. Dit betekent dat de optocht zoals het er nu voorstaat niet doorgaat. Dit zou echt superzonde zijn, want de commissie is van mening dat er geen optocht meer zal komen, indien de optocht dit jaar wordt afgeblazen vanwege een tekort aan deelnemers…. Om alles in het werk te stellen en toch tot het minimaal aantal wagens te komen, is de opgave termijn verlengd. Koudumers, wees eerlijk….. wat is een feestweek en wat is een matinee zonder optocht??? Jullie kunnen ervoor zorgdragen dat we ook dit jaar een complete feestweek hebben!!!!Kom op mensen, geef jullie op voor de optocht op 11 en 12 september 2009 en maak de Koudumer Feestweek tot een “echte” feestweek!!!

Opgeven kan tot uiterlijk 1 mei aanstaande bij:

· Aagje Smid, Jac. vd Waeyenstraat 18, telefoonnummer 523069

· Anja Klijn Velderman, Trochslach 8, telefoonnummer 522210

· Joke Bleeker, Oostenveldseweg 11, telefoonnummer 522473

Indien bij de volgende vergadering blijkt dat er nog geen voldoende deelnemers zijn, tja dan kunnen wij niet anders dan de boel afblazen……..

De optochtcommissie