In Geen categorie

Tot 1 januari 2019 kon kringloopwinkel Emmaus in Koudum overtollige spullen naar de vuilstortplaats in Koudum brengen. De gemeente Súdwest-Fryslân bepaalde dat vanaf dat moment het afval van Emmaus via een commerciële vuilverwerker afgevoerd moest worden.

Via handtekeningenacties en een digitale petitie hebben honderden Koudumers plus mensen uit de regio en andere betrokkenen de gemeente Súdwest-Fryslân laten weten dat zij het niet eens waren met het besluit van de gemeente. Ondertussen bleef de kringloopwinkel in overleg met de gemeente om tot een andere oplossing te komen.

Die oplossing is gevonden. Vandaag ondertekenden wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân en mevrouw Janet Metzlar van kringloopwinkel Emmaüs Koudum een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking zou bedoeld zijn om meer oude spullen een nieuw leven te geven.

Inwoners kunnen hun afgedankte spullen die geschikt zijn voor hergebruik inleveren bij de milieustraat Koudum. Een medewerker van Kringloopwinkel Emmaus beoordeelt ter plekke of de spullen geschikt zijn om te verkopen. Als dat het geval is, zoekt de kringloopwinkel er een nieuwe eigenaar voor. De verkoopopbrengst gaat dan naar een goed doel. Als de spullen niet geschikt zijn, worden ze verwerkt via de milieustraat.

Het is jammer dat de oorspronkelijke gang van zaken onmogelijk blijkt te zijn. Voor de gemeente maakt het niets uit, die krijgt waarschijnlijk net zo veel (of misschien nog wel meer) afval te verwerken van de Koudumers. Voor de medewerkers van de kringloopwinkel – allemaal vrijwilligers – is het alleen maar meer werk. En lastiger werk, zeker als het bijvoorbeeld slecht weer is.