In Geen categorie

Op vrijdagmiddag 26 juni worden de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland feestelijk geopend, in het thema van “Prinsen en Prinsessen”.

Na de ontvangst vanaf 14.00 uur wordt om 14.45 uur de officiële opening verricht door Jose Weitenberg (directeur Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland) en Riemkje Hoogland.

Aansluitend is er Open Huis, waarbij er gelegenheid is de locatie te bezichtigen.

Vanaf januari 2009 is de peuterspeelzaal van start gegaan en in februari is ook de buitenschoolse opvang geopend. Er wordt gebruik gemaakt van twee ruimtes in het gebouw aan de Nieuweweg7.

De peuterspeelzaal biedt op dit moment plaats voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De buitenschoolse opvang biedt zowel voorschoolse als naschoolse opvang als vakantie opvang aan. Ook incidentele opvang middels strippenkaarten behoort tot de mogelijkheden. De begeleiding van de kinderen is in handen van ervaren pedagogisch medewerkers. De organisatie valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland, die meerdere vestigingen in de regio Zuidwest Friesland heeft.

Informatie en aanmelding kan via telefoonnummer 0517-533100 of via de website www.kinderopvangzwfrl.nl