In Geen categorie

WoonFriesland is genoodzaakt te stoppen met de ontwikkeling van het Havenkwartier in Koudum. De recente kabinetsplannen dwingen corporaties, zoals WoonFriesland, tot deze beslissing.

Ook het vorige week gesloten woonakkoord biedt geen verlichting. Ondanks dat de verhuurdersheffing zeer beperkt en tijdelijk naar 1,7 miljard is verlaagd, moeten corporaties onverminderd hoog blijven afdragen aan de Staat. Hierdoor komen juist in het Noorden, waar de verdiencapaciteit lager is en de vraag naar huurwoningen juist groter is, de investeringen in nieuwbouw grotendeels stil te liggen.

Het project Havenkwartier bevond zich in de planvorming en bestond uit de ontwikkeling van 40 nieuwbouwwoningen en een haven die met subsidie van de gemeente zou worden aangelegd. WoonFriesland heeft haar besluit besproken met de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente begrijpt de noodzaak van de beslissing. De bewoners van het gebied zijn inmiddels over de beslissing geïnformeerd.

Sigrid Hoekstra, voorzitter directieraad: "WoonFriesland betreurt de noodzakelijke stopzetting van het project Havenkwartier. Samen, met o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, blijven we ons onverminderd inzetten voor een vitale maatschappij. Met het woonakkoord dat er ligt, is het zoeken naar mogelijkheden om de huurder en maatschappelijke omgeving te blijven bedienen een forse opgave."

Bron: Flitsnieuws