In Geen categorie

Onlangs hebben sportvereniging Oeverzwaluwen uit Koudum en de gemeente Nijefurd een huurovereenkomst ondertekend. Hiermee verhuurt de gemeente sporthal “de Sandobbe” aan de Ds. L.Tinholtstraat 5 te Koudum. In het kader van het Sportbeleid 2005-2009 heeft de gemeente besloten tot overdracht van beheer en exploitatie van Sporthal de Sândobbe. Zowel voor de sportvereniging Oeverzwaluwen en voor de gemeente levert deze overdracht financiële voordelen op.