In Geen categorie

Vanaf maandag 14 juni is de weg tussen Molkwerum en Warns (De Wymerts en de Noardermar) afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsverkeer over het fietspad is gewoon mogelijk. De werkzaamheden zijn gepland tot en met vrijdag 9 juli. Het autoverkeer dat vanuit Koudum via Molkwerum naar Warns of Stavoren zou willen rijden, wordt in Koudum via borden op een omleidingsroute gewezen.

De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.