In Geen categorie

In Bulte Nijs hebt u kunnen lezen dat het verkeer ter hoogte van GalamaDammen in verband met de laatste afwerking van het aquaduct zal worden omgeleid. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een en ander zou plaatsvinden op maandag 12 en dinsdag 13 november. Maar door de voorspoedige gang van zaken tijdens de laatste fase is nu besloten dat die omleiding al een week eerder ingaat. Maandag 5 november om 06.00 uur wordt alles afgesloten, waarna op woensdag 7 november om 10.00 uur het aquaduct definitief open zal zijn. Mocht u verder vragen hebben over de voortgang (ecoduct, egaliseren, inzaaien et cetera) dan kunt u nog tot 1 december terecht. Daarna zal het Infocentrum niet langer open zijn voor het publiek.