In Geen categorie

In het openingsartikel ‘Soe it bysûndere gewoan wurde?’ van het oktobernummer van Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum, haakt redacteur Lourens de Vries in op een eerder artikel in Bulte Nijs deze zomer. Hij zet op een rijtje hoe het ondanks of dankzij de coronaperikelen gesteld is met de levendigheid in Koudum. Hij concludeert: “We kunnen rustig stellen dat die levendigheid aardig is teruggekeerd.”

Verder in het oktobernummer een artikel over Alinda van Kippersluis van de Hondenclub Koudum die haar hondentrainingen in Elahuizen geeft en een paginagroot artikel over het Tiny House bij camping Venema dat met enige hulp door eigenaar Roelof Venema zelf ontworpen en gebouwd is. Hennie Blom van kapsalon Les Cheveux vierde in mei dat ze 25 jaar geleden de Koudumse kapperszaak van haar beppe overnam en Catharina Bergstra vertelt over haar schoonheidssalon Puur.

Diverse clubs en organisaties geven informatie over hun werkzaamheden. Daaronder natuurlijk Dorpsbelangen Koudum, maar ook de IJsclub Koudum, de Centrium Commissie, Duurzaam Koudum, biljartvereniging Op Nij Ut Ein en dorpshuis De Klink. Ook is er nieuws over de nieuwbouw van de Finke en van de huisartsenpraktijk en er worden weer een hoop kleine nieuwtjes uit Koudum genoteerd.

Een van de nieuwtjes betreft Bulte Nijs zelf: Bulte Nijs verschijnt niet in de maanden januari, augustus en september. Opvallend zijn de nieuwtjes van ‘Opmerker’ die, meestal in het Fries, een paar kleine vermeldenswaardige zaken noteert en met een foto illustreert.