In Geen categorie

Bij de totstandkoming van het jubileumboek 75 jaar voetbal in Koudum in 2004 is uiteraard gebruik gemaakt van het verenigingsarchief van SV Oeverzwaluwen. Het bleek dat dit archief niet compleet was, in de beginjaren en in de jaren na de oorlog had men kennelijk andere zaken aan het hoofd dan archivering. Door de makers van het boek is veel materiaal verzameld en bij elkaar gebracht. Het bestuur van Oeverzwaluwen wil graag een goed verenigingsarchief vormen, daarvoor is een brandwerende kast aangeschaft en geplaatst in de bestuurskamer. Het bestuur zou graag in contact komen met personen die de bijeengebrachte materialen willen rubriceren en archiveren.

Aanmeldingen bij Ali Schreur 522151 of Jan de Vries 0514 521859.