In Geen categorie

Het Nostagisch Album is één van de parels van Koudum.nl. Veel Koudumers en Koudumers om útens weten de weg naar deze site goed te vinden. Regelmatig wordt deze pagina door Hendrik de Jong aangevuld met nieuw materiaal, afkomstig uit fotoalbums die ergens in een kastje of op zolder liggen. Hier komt vaak prachtig materiaal uit, waar de Wurkgroep Histoarysk Koudum dan ook erg blij mee is. En u als bezoeker van Nostalgisch Koudum natuurlijk ook, want u kunt weer even een kijkje nemen in het verleden. Als er weer nieuw materiaal op de site is geplaatst, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Zo kunt u nu het beurtschip bekijken van de KEB en een plattegrond van het Earmhûs. Nieuwsgierig naar "Het huis met de vele woningen", of wie er schaapherder was in 1955? Dat en meer vindt u nu op http://nostalgisch.koudum.nl/.