In Geen categorie

Op de Facebookpagina van de gymnastiekafdeling van sportvereniging Oeverzwaluwen verscheen vandaag een noodkreet: het voortbestaan van Gymnastiekvereniging Oeverzwaluwen is in gevaar. Sterker nog: de vereniging zou op sterven na dood zijn. Grote woorden die de kritieke situatie moeten aangeven, want, zoals de Facebookpagina aangeeft: het is voor Oeverzwaluwen Gymnastiek niet 5 voor twaalf, maar 5 over twaalf.

Het blijkt dat het bestuur nu al een hele poos heeft bestaan uit maar drie actieve dames die met de moed der wanhoop proberen om de vereniging aan de gang te houden. Bestuurslid Janieke Semplonius kan vanwege zwangerschap/bevalling al langer niet meer zo veel brengen als ze zou willen en interim-voorzitter Brenda Grace Bakker stapt volgende maand op. Dat dit staat te gebeuren is al lang bekend en het bestuur is dan ook al twee jaar naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Dat heeft helaas nog niet tot resultaat geleid. En nu ook bestuurslid Maaike Mulder om persoonlijke redenen gestopt is met haar bestuurstaak, is alleen Sasja Haytema als bestuurslid overgebleven. Het is duidelijk dat zij in haar eentje geen gymnastiekvereniging draaiende kan (en wil) houden. Oeverzwaluwen Gymnastiek is dan ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, onder het motto: vele handen maken licht werk! Want veel werk is het niet eens, maar als die handen er niet zijn, houdt het op een gegeven moment op.

Samen een gymnastiekvereniging besturen is leuk, zo benadrukken de huidige bestuursleden, want je doet het voor het dorp, voor de kinderen, de oudere jeugd en de volwassenen die met veel plezier komen sporten elke week. Maar om dat mogelijk te maken is er wel een bestuur nodig dat met enthousiasme en plezier de taken doet die nodig zijn. Zonder nieuwe bestuursleden dreigt gymnastiekvereniging Oeverzwaluwen te verdwijnen. Vandaar de noodkreet: “Hierbij doen we dan ook van harte een, toch wel dringend, beroep op u: help ons onze (jeugd)leden te laten gymmen want alleen kunnen we het niet!”

Oeverzwaluwen Gymnastiek is daarom op zoek naar minimaal vijf mensen die het belangrijk vinden dat gymnastiek in Koudum blijft bestaan, die er met veel energie in willen duiken om weer een bloeiende vereniging te worden. Dit hoeven niet per se (ouders van) leden te zijn, iedereen met hart voor sport kan in een bestuur zitting nemen en daarmee een belangrijke functie voor sportend Koudum vervullen. Voor meer informatie of aanmelding kan telefonisch of via de mail contact opgenomen worden met één van de huidige bestuursleden, Brenda Grace Bakker: 06 43 83 10 82 / brenda-grace@benjaba.nl​ of Sasja Haytema-Bruno: 06 12 61 24 89 / wiebeensasja@home.nl.