In Geen categorie

Omdat de winnaar van de Oliebollentrofee, de Gouden Oliebol, van het nu vier jaar bestaande Oliebollenbiljarttoernooi met grote regelmaat te vinden was op de Beukenlaan, hebben de organisatoren van het gelijknamige toernooi om, zonder tussenkomst van enig gemeentelijk straatnamencomité, het onderste gedeelte van de Beukenlaan, dus vanaf de Onderweg, om te dopen in Oliebollenbokaallaan. Een zeer voor de hand liggende mutatie, maar het verdient voor de bewoners van dat gedeelte van de voormalige Beukenlaan natuurlijk wel aanbeveling om de noodzakelijk geworden adreswijziging door te geven aan familie, vrienden, kennissen, zakenrelaties en natuurlijk aan Post NL.

op de foto: T van der Gaast en I Hento (winnaars) Wittermans , de Boer (OVK). Op de foto ontbreekt G.Haytema