Nieuws & Activiteiten
 

Eerste Koudumer Beantsjedei

1-07-2005 19:00 Friesland plein Koudum

De eerste veiling van Koudumer Beantsjes sinds..... Laten we zeggen 40 jaar. Wie weet wanneer de veiling van de zuidfriese tuinbouwvereniging voor het laatst te Koudum werd gehouden?

 

Het begon eigenlijk met een lawaaige intocht van de heer Boonstra die de Beantsje veiling naar zijn hand probeerde te zetten om zijn fabrieksmatig ingeblikte boontjes aan de man te brengen.

Handig maakte hij van de verwarring gebruik en veroverde geflankeerd door enig vrouwelijk schoon het podium. Luidkeels promote hij vervolgens zijn ingeblikte groente.

De intocht van de echte Koudumer Beantsjes begeleid door de voor deze gelegenheid weer samengestelde drumband ontnam de heer Boonstra even het woord.

Terwijl de drumband met daar achter aan de verse pluk van de laatste twee túnkers een ere rondje door het dorp maakten heroverde de ceremonimeester, inmiddels eveneens electronisch versterkt, het podium.

Daar de echte spercieboontjes niet meer algemeen verkrijgbaar zijn en dus even getest moest worden of het punten van de boontjes nog wel bekend was werd er een wedstrijd uitgeschreven in het beantsjepuntsjen. Anneke de Jager was het snelste en won daar mee een fles "Oer de Wjuk", Koudumer Beantsje Elixer

De deelnemers werden bewonderend gade geslagen door een zelf benoemd túnker, die overigens de hele avond nadrukkelijk aanwezig was, en een groenteboer met de voor de gelegenheid verkeerde producten.

De voorzitter van Dorps belangen, de heer P. Zonderland, roemde de inzet van de werkgroep Vendu Tivoli en overhandigd uit hun naam aan de directeuren van de beide lagere scholen het eerste exemplaar van een lesboekje voor de bovenbouw met daarin de historie van Koudum en de rol van de Koudumer Beantsjes. Alle leerlingen zullen er een krijgen om zo de geschiedenis van het dorp tot zich te kunnen nemen

Vervolgens worden de beantsjes voorafgegaan door de reeds eerder genoemde drumband het plein op gereden.

De heer Kraggenburg van de stichting Streekeigen Producten Nederland kreeg het woord en overhandigde aan de heren van der Wal en Hobma, de laatste Koudumer túnkers, de certificaten behorende bij de erkenning van de Koudumer Beantsjes als erkend streek product. Verder leverde hij daar nog een grootmoeders recept bij om ze klaar te maken.

Om de kwaliteit van de Koudumer Beantsjes te bewaken zijner drie keurmeesters benoemd. Roel Faber, Tjibbe Wijnsma en Pier Zijlstra. Zij zullen waken over de aanvoer en productie van de Beantsjes. Van de heer Kraggenburg ontvingen zij de daarbij behorende bescheiden.

Vervolgens begon onder leiding van de veilingmeester het bieden.

Gelijk de eerste maatjes Haring werden ook in Koudum voor de eerste partij Beantsjes in een historisch doosje van de Zuid Friesche Tuinbouw Vereniging record bedragen geboden. Tot verbijstering van het publiek liepen de prijzen voor de eerste twee partijen op tot 400 euro.

De eerste partij werd gekocht door een samenwerking van de Koudumer Horeca die dit erkende streek product in hun bedrijven op het menu wil zetten. Dit voornemen werd door de heer de Jong (Kuilart) namens de heren vd Molen (Spoorzicht), Postma (Stasjons Kofjehús) en Rutte (GalamaDammen) uit de doeken gedaan.

Commotie bij het podium. R. de Jong namens de Horeca

Hierna werden de overige nummers bij opbod verkocht ook hier soms tegen aanzienlijke bedragen. De assistentes van de heer Boonstra waren inmiddels overgelopen naar Vendu Tivoli en overhandigden de verkochtte partijen aan de nieuwe eigenaar (overigens boter bij de vis).
De partijen waren op verschillende en originele wijze verpakt. In een klassiek kistje van Vendu Tivoli, schort, vergiet, draagtas in een pot of als knapzak.

Morgen avond spercieboontjes met een gouden randje op tafel van de familie Zwerver.

In de stand van Bas Oosterbaan werden de Beantsjes die door de deelnemers van de wedstrijd waren geplunt klaargemaakt en door die gelegenheidstúnker in het publiek rond gedeeld. Ze smaakten uitstekend!

De commissie van toezicht let kennelijk ook al op de bereiding.

De fantasie van het organiserende comitee kent geen grenzen. Ook het van Simmer 2000 bekende Oer de Wjuk was weer (met een beantsje) nieuw leven ingeblazen en werd in een standje verkocht.

Verder waren er T-shirts en tassen met het logo van Vendu Tivoli te koop. De opbrenst van deze avond zal in een calamiteiten fonds worden onder gebracht om het Koudumer beantsje voor de ondergang te behoeden.

Na de veiling werd het evenement afgesloten met het optreden van de band Holl Smith An Egg. De opkomst was indrukwekkend, de sfeer bijzonder gezellig, het weer perfect, de inkomsten boven verwachting: kortom een zeer geslaagd evenement.

Het bleef nog lang gezellig op het Friesland plein.