In Geen categorie

U heeft het natuurlijk al gemerkt. Wij hebben een nieuw zorgstelsel. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Dat heeft voor u tot gevolg dat de premie waarschijnlijk hoger is geworden. Iedereen betaalt de nominale premie (vanaf ongeveer € 1050,=) en daarbovenop komt een inkomensafhankelijk deel, dat door de belastingdienst wordt geïnd: mensen met de laagste inkomens betalen € 0,= erbij en mensen met de hoogste inkomens betalen globaal € 2000,= boven het nominale deel. En mensen met een daartussen-inkomen een daartussen-bedrag erbij.

Veel mensen hebben lang gewacht met het kiezen van een nieuwe zorgverzekeraar.

Voor ons huisartsen is er een chaos ontstaan. Wij weten van een fors aantal mensen niet hoe en bij wie ze zijn verzekerd. En wij worden geacht om onze declaraties rechtstreeks aan de desbetreffende zorgverzekeraars te sturen. En als onze gegevens dan niet kloppen, dan is dat het probleem van de huisarts. Iemand die niet ingeschreven is bij enige zorgverzekeraar is voor de overheid niemand! Minister Hoogervorst maakt zich daar niet druk om, en helpt ons niet, maar u kunt ons wel heel goed helpen:

1. Als u van zorgverzekeraar bent veranderd, stuur ons dan de nieuwe gegevens. Zodra u die hebt ontvangen: naam zorgverzekeraar en nummer(s). Wij krijgen liever tweemaal de gegevens, dan helemaal niet!

2. Als u op het spreekuur komt, neem dan uw pasje mee en laat het even zien aan de assistente: zij controleert dan of de juiste gegevens in de computer staan.

3. Heeft u in het weekend te maken (onverhoopt) met de weekenddienstdokter, reken er dan ook op dat hij de gegevens graag wil hebben. Houd het zorgverzekeringspasje bij de hand of neem het mee.

4. Ook als u geneesmiddelen bestelt of komt halen is het handig als u uw verzekeringsgegevens meeneemt en zo nodig even laat zien.

Er zijn ook tijdelijk enige veranderingen in onze personeelsbezetting. Yvonne trekt zich eventjes terug uit de apotheek en komt pas weer terug als haar baby geboren is. Haar verlof duurt tot eind juli. Gelukkig hebben we Wiesje (v.d. Berg) gevonden om het werk van Yvonne gedurende haar zwangerschapsverlof over te nemen. Wiesje is een gediplomeerde apothekers- en doktersassistente.

W. van Doorn en J.C.Eisma.