In Geen categorie

Op de op 1 november te Drachten gehouden concertwedstrijd, dit jaar voor het eerst in de geschiedenis georganiseerd door de gezamenlijke muziekbonden KNF en CMBF, deed ook de Koudumer fanfare Nij Libben mee.

Door het grote aantal deelnemers werd het evenement in twee verschillende zalen gehouden. Nij Libben mocht haar ingestudeerde werken in zaal twee ten gehore brengen.

Opvallend was dat een groot aantal verenigingen het hele jaar door met dezelfde werken diverse concoursen bezoekt. De fanfare uit Koudum had afgezien van deze mogelijkheid en voor dit concours twee nieuwe werken plus een nieuw koraal ingestudeerd. Dat Nij Libben over een wel heel jeugdig orkest beschikt, is qua stemming en samenspel voor hen een aandachtspunt extra.

Een prestatie temeer dat Nij Libben in de zaal waar zij optraden het hoogste aantal punten voor het koraal behaalde, hetgeen hun de daarvoor beschikbare bokaal opleverde.

In de concertwedstrijd waren zij al even succesvol.

Met een totaalscore van 161 punten kwam men tot een aansprekend resultaat, teruggerekend naar een cijfer, komt dit resultaat op ruim een 8.

Na de goede scores in de twee voorgaande concoursen (in dit jaar) was dit een bevestiging dat Nij Libben in staat is haar ingeslagen weg te consolideren.

Ongetwijfeld krijgt het Koudumer publiek op de komende activiteiten rond Kerst en Nieuwjaar alle gelegenheid kennis te maken met de prestaties van hun muziekkorps.