In Geen categorie

De januari-editie van de Nijsbrief Histoarysk Koudum is verschenen. Daarin drie onderwerpen: de website van Histoarysk Koudum, een autobiografisch verslag van Ulfert de Jong over de periode dat hij lid was van de gemeenteraad van Hemelumer Olderferd en een vooruitblik op de viering van van 75 jaar bevrijding.

In zijn openingswoord van deze nieuwsbrief geeft voorzitter Jan de Vries een overzicht van welke pagina’s van de website van Histoarysk Koudum het meest bezocht worden. Ook spreekt hij de verwachting uit dat eind februari/begin maart de honderdduizendste bezoeker op deze website kijkt. Een van de populairste pagina’s is die over de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk thema bij Historisch Koudum, ook omdat er in ons dorp schokkende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, vooral in het laatste oorlogsjaar. De redactie van de nieuwsbrief roept de Koudumers op om nog eens goed te kijken of ze nog materiaal of verhalen hebben over de oorlog die nu 75 jaar achter ons ligt. Want Histoarysk Koudum is blijvend op zoek naar informatie over Koudum in de Tweede Wereldoorlog en kleine verhalen uit de eigen omgeving maken vaak meer duidelijk dan de grote verhalen van het wereldtoneel.

Verreweg het grootste deel van de nieuwsbrief is het verslag – in het Fries – van Ulfert de Jong over zijn periode in de raad van de gemeente Hemelumer Oldeferd. Hij verdeelt zijn verhaal in een aantal kleine hoofdstukjes. Zo schrijft hij over hoe hij begon als raadslid, maar ook over excursies van de gemeenteraad, onder andere naar Den Haag, over de diverse werkzaamheden van een raadslid toentertijd en ook hoe weinig dat financieel opleverde.

De nieuwsbrief van Histoarysk Koudum wordt digitaal verstuurd naar degenen die zich daarvoor opgegeven hebben. Wie de nieuwsbrief wil ontvangen kan zich opgeven op de contactpagina van de website van Histoarysk Koudum.