In Geen categorie

Maandag 6 februari 2017 heeft het bestuur samen met de banencommissie het startsein gegeven voor de renovatie van de drie gravel banen. De afgelopen weken is er veel gebeurd. Het bedrijf Sweco (voorheen Grontmij) voert de renovatie werkzaamheden uit. Dit gebeurd op zeer professionele wijze. Iedere nieuwe grondlaag wordt gekeurd door de KIWA. Ook wordt er nog een gedeelte van het hekwerk vervangen. Daarnaast is er continu hulp van vrijwilligers.

Zondag 2 april worden de tennisbanen feestelijk geopend om 13.00 uur door wethouder Durk Stoker. Daarna gaat het traditionele openingstoernooi van start. U kunt zich aanmelden via info@tennisoeverzwaluwen.nl, graag voor vrijdag 31 maart 2017.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Tennisvereniging Oeverzwaluwen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook dit kan via het zojuist genoemde mailadres.