Nieuws & Activiteiten
 

Oldeferd Ontmoetingspark: "It giet oan!"

dinsdag, 10 april 2018

Goed nieuws: De subsidies die aangevraagd zijn bij de provincie en bij de gemeente zijn goedgekeurd, dus ja leave koudummers "it giet oan!" Een prachtig mooie stap dichterbij het Oldeferd Ontmoetingspark, of, zoals Hannie Zijsling en Jantina Stoker, de initiatiefneemsters, het zo mooi verwoorden: "Dit zijn goede berichten. Zeker op gehoopt en enigszins op gerekend, maar de bevestiging is prettig. Nu kunnen we door!"

Er is inmiddels een kleine werkgroep gevormd waar nog een paar mensen zitting in kunnen nemen. Daarnaast is alle hulp in de vorm van vrijwilligers meer dan welkom om dit projectplan te realiseren. Aanmelden kan via speeltuincommissiekoudum@hotmail.com