Nieuws & Activiteiten
 

Nieuwbouwproject De Finke & De Kas - Nieuwsbrief nummer 3: November 2017

dinsdag, 5 december 2017

“Dit is de hemel in vergelijking met wat de cliënten nu hebben”, zegt Titia Hooghiemstra, hoofd bij Talant in InZicht (zomer 2017), het blad voor familie van cliënten van Talant en relaties. “Straks hebben onze cliënten een eigen keuken, slaapkamer, huiskamer en berging . En dat op een plek waar volop ruimte is voor ontmoeting”. Klik voor het hele interview op de volgende link: https://issuu.com/talantonline/docs/inzicht_nr_58_zomer_2017). 

Wat vinden cliënten en personeel van Patyna van het nieuwe bouwplan? Bewoners geven aan het (nog) geen plekje te kunnen geven. Ze kunnen het niet overzien en zijn tevreden: “het hoeft allemaal niet zo nodig”. Eén bewoner vraagt zich af “bij wie wordt ik straks ingedeeld, mag ik dit ook zelf bepalen”. Van verschillende kanten geven familieleden aan dat ze graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Het personeel is enthousiast, maar vraagt zich kritisch af “worden boodschappen wel uit het dorp besteld” en “hoe komt de samenwerking eruit te zien wanneer je ingedeeld bent in een klein team”. Ook, meer praktisch: “hoe regel je het als de wasmachine van een bewoner kapot is?” Ja over een eigen wasmachine zijn de bewoners opgetogen. Net zoals over een eigen tuin of zelfs een eigen rookplek. En ze hebben ideeën: zo wil de ene cliënt “zo graag iets creatiefs doen”, een andere wil “knutselen in De Kas” en weer een andere “borduren” of ook “directrice worden van het restaurant”. Eén ding is duidelijk, meent Marcel van der Meulen, vestigingsmanager, de realisatie van De Kas komt dichter- en dichterbij en aan de ideeën zal het niet liggen!

Wanneer er straks cliënten van Talant en Patyna komen wonen in Koudum, kan er gewaakt worden door de Nachtzorg bij Alliade. Cliënten kunnen dan indien gewenst met domotica “uitgeluisterd” worden en samen met twee wakende wachten is er dan sprake van een rustige nacht. Talant is al bekend met deze nachtzorg. Hoe dat werkt kunt u op youtube bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gxb1EH5NHQg).

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het invullen van de tuin rondom De Kas. Patyna heeft het gebruik van de tuin ‘uitgeleend’ aan het dorp. Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met diverse partijen uit het dorp zoals speeltuincommissie en Historisch Koudum om een concreet tuinplan te maken. Dat proces wordt professioneel begeleid door het ingenieursbureau Sweco (het vroegere Grontmij). Omrop Fryslân heeft opnames gemaakt voor uitzending eind van dit jaar van het project “Romte”.

Het laatste nieuws: De eerste kogels zijn door de kerk! De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Patyna zijn akkoord gegaan met het bouwplan en de investering. Ook wil het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente medewerking verlenen. Intussen zijn de aannemer en het installatiebedrijf geselecteerd. De sloop van een deel van de (oude) Finke kan starten als de vergunningen rond zijn. De verwachte start nieuwbouw is begin 2018. Bewoners van de Finke hoeven niet tijdelijk elders te gaan wonen.  Door intern te verschuiven kan iedereen op het terrein blijven wonen. In 2019 zal het tweede gedeelte worden gebouwd, waaronder De Kas. Nog even en bewoners van Koudum en omliggende dorpen en natuurlijk ook bewoners van de nieuwe Finke kunnen elkaar daar ontmoeten. Er zullen welzijnsactiviteiten worden georganiseerd en diensten aangeboden. Initiatiefnemers zijn Patyna, Stichting Dorpsvernieuwing Koudum en Talant.

Mocht u contact willen zoeken met de projectgroep, dan kan dat! Stuur een mail naar gerardflapper@gmail.com. De doorontwikkeling van onze website staat tijdelijk in de pauzestand, vanwege andere drukke werkzaamheden.