Nieuws & Activiteiten
 

Mooie keatserij op de 13e Tûke Bennie partij.

zondag, 23 juli 2017
Verslag van het jaarlijkse kaatstoernooi van de Keatsfreonen fan Koudum.

foto: Luitzen Jongema

foto: Luitzen Jongema

foto: Luitzen Jongema

foto: Luitzen Jongema

Op zondag 16 juli jongstleden werd alweer de 13e Tûke Bennie partij gekaatst. Deze jaarlijkse wedstrijd van de K(eatsfreonen) F(an) K(oudum) is opgedragen aan Bennie Bleeker. Hij was vanaf het begin actief betrokken bij het kaatsen in Koudum. In 2005 is Bennie overleden en vanaf dat jaar is de jaarlijkse kaatswedstrijd omgedoopt tot de Tûke Bennie partij.

Dit jaar stonden er zes parturen op de lijst. Er werd gekaatst in twee poules van drie. De weergoden lieten de deelnemers niet het achterste van hun tong zien. Verder dan enkele miezerregentjes kwam het gelukkig niet. De temperatuur was goed en het humeur van de deelnemers waren eveneens top! Hier en daar wat ruierij en zo nu en dan een scheldwoord, maar ook ruimte voor complimenten en aanmoedigingen!

De eerste wedstrijden waren meteen "dreech" en duurden lang. Om deze reden is er niet meer gespeeld om de plekken vijf en zes. De twee parturen die hiervoor moesten strijden waren: Wout Klijn Velderman, Ypie Osinga, Gert Jan Hoekstra en Klaas Piet Spoelstra, Andries Zijlstra, Jacob Visser.

De strijd om plek drie en vier ging tussen de parturen van: Jurjen Wielinga, Jochum Hoekstra, Hiltje Terpstra en Lolke (stinkie) Smid, Saakje Baarda, Bonne Jansen. Dit gevecht werd met 5-3 en 6-2 gewonnen door het partuur van Lolke Smid.

De finale was vrij snel beslist. Bij een aantal kaatsers was de koek op... Het winnende partuur van Piet (plaatje) Hofman, Jo Hoekstra en Marieke Anna Hornstra (die krans op de Jac. vdr Waeyenstraat is dus niet van Jurjen, maar van zijn vriendin) had voldoende over en denderde met 5-1 en 6-4 naar de overwinning! Tymen Hoekstra, Johannes de Ringh en Renske Terpstra moesten genoegen nemen met de tweede prijs.

Jo Hoekstra heeft als spreekstalmeester de prijzen uitgereikt. De winnaars kregen de kransen omgehangen van Alie Jongema (voorheen Bleeker).  

Ben je nieuwsgierig naar het kaatsen in Koudum of wil je meedoen? Kom dan op maandagavond om half acht naar De Dobbe (het sportveld achter de Klink).