In Geen categorie

Het Nostalgisch Album is weer bijgewerkt, met deze keer dank aan de HWK, Johan Wagenaar en FIS.

Drie foto’s van de woningen aan de Dammenseweg tegenover het Gemeentehuis, waarvan het merendeel is afgebroken.

In het deel met de grytmannen/burgemeesters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde is een gemeentekaart bijgeplaatst. Geeft de situatie van 1865 weer.

Foto van het Van Hettinga-Tromp wapen in de hal van Grovestins.

Kaart van Koudum met omgeving uit 1718.

Foto de herberg Kippenburg en een foto van Huize Rijs.

Twee plaatjes erbij van het Badpaviljoen Hindeloopen.

In het album kun je de QR-code van het album downloaden. Als je deze print, dan kunnen mensen met iPhone of iPad deze scannen om in het album te komen.