In Geen categorie
 • Een omgebouwd schip dat veel lijkt op het vroegere Koudumer Beurtschip. Wie kan ons verder helpen?
 • Jacob en Ruth van der Veer. Jacob was tuinder in Koudum. Bron: Ruth Stel-Van der Veer uit Amsterdam.
 • Een aantal mooie foto’s van het tunkersgezin van Thijs en Anna van der Veer. Kijk bij de familie-albums. Bron: Ruth Stel-Van der Veer.
 • Beitske Feenstra, foto in de Portrettengalerij. Bron: Ruth Stel-Van der Veer.
 • Het gezin van bakker Folkert Muizelaar aan de Kninebuurt. Bron: collectie Koopmans.
 • Nanne de Vries. Foto in de Portrettengalerij. Bron: collectie Koopmans
 • Diverse foto’s van Everen de Vries, visser bij Galamadammen. Bron: Fries fotoarchief.
 • Op de plek van Onderweg 12 staat al weer iets anders. Twee foto’s erbij van de oude KEB-gebouwen zoals ze er nu bij staan. Bron: H. de Jong
 • Kapper Sinnema. Bron: website van Les Cheveux
 • De kaasmakerij van zuivelfabriek Concordia met personeel. Bron: collectie Koopmans
 • Luchtfoto Klein Beukenswijk. Bron: internet
 • Noorderzegel spaarboekje voor de klanten van Oene Ypma. Kijk bij de bedrijvenpagina

Hindrik de Jong wil helaas stoppen als beheerder van het Nostalgisch Album van Koudum. Niet omdat hij er genoeg van heeft, integendeel, maar vanwege de onzekerheid die de achteruitgang van zijn gezichtsvermogen met zich meebrengt.

Het was een moeilijk besluit omdat Het Album hem als initiatiefnemer uiteraard na aan het hart ligt. Het laatste bericht was gelukkig positief en was er zelfs enige vooruitgang te melden. Hindrik blijft vanuit Groningen betrokken bij de Wurkgroep Histoarysk Koudum en in de toekomst op de achtergrond actief als adviseur wat Het Album betreft.

Uiteraard is de WHK op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. Het ziet er naar uit dat Het Album na meer dan 15 jaar een vader te hebben gehad nu een moeder krijgt in de persoon van Ingrid Boxum-Rusticus. Ingrid heeft belangstelling voor geschiedenis en is als onderwijzeres werkzaam op it Grovestinshof. Zij wordt lid van de WHK die het als haar taak ziet Het Album te blijven vullen met informatie over de geschiedenis van Koudum.

Wanneer de verandering effectief wordt is nog onzeker, want het systeem waarin Het Album gemaakt is blijkt verouderd. We staan voor de keuze oplappen of een nieuwe weg inslaan. Beide mogelijkheden zijn bekeken. De voorlopige uitkomst is overstappen op een CMS systeem, als dit technisch en financieel haalbaar is. Dit zou een hele grote verandering betekenen, die wat meer tijd kost. Het is ingewikkeld. De komende tijd zal er daardoor mogelijk wat minder activiteit zijn in Het Album dan u gewend bent. Hoewel uit deze nieuwsbrief blijkt dat Hindrik stug doorgaat…

Als de keuze CMS haalbaar blijkt, moeten alle data worden overgezet. Dit is veel werk. De WHK komt graag in contact met lezers die denken behulpzaam te kunnen zijn. Ombouw naar CMS kost bovendien ongeveer 1500 euro. De WHK kent geen donateurs. De financiele middelen zijn daardoor beperkt. Mocht u als fan van het album een bedrag voor de ombouw willen doneren, dan is dat zeer welkom op onderstaand nummer: NL06 RABO 0328 8445 94 tnv WHK Koudum