In Geen categorie
  • Deze keer aandacht voor de veranderingen rond Onderweg en De Wyk in de loop der tijd. Wist je dat er ooit een "Lytse Wyk" was? Over de afbraak van het complex Havenkade 2 dat net binnen een eeuw na het leggen van de eerste steen al het loodje moest leggen. En over het nieuwe Havenkwartier.
  • Een foto van het opspuiten van het LTS-terrein. Bron: collectie G. Koopmans
  • Foto’s van Leentje Smid-Hoekema en van Jelle en Fopje de Jong. Bron: collectie G. Koopmans
  • Dokter Meijer 25 jaar in Koudum. Foto er bij. Bron: Rein W. Munniksma.
  • Drie broers Munniksma. Bron: Rein W. Munniksma.
  • Foto volleybalteam uit 1958. Bron: Rein W. Munniksma.
  • Foto’s uit het album van Petrus van der Veer. Bron: Trijntje Snijders-van der Veer.
  • Een mooie foto van Jan Visser, de verslaggever uit Molkwerum, aan het werk in Koudum. Bron: Tresoar.
  • Boerderij Freerk Draijer aan de Yndyk. Bron: Trijntje Snijders-van der Veer.
  • De afgebrande boerderij van Aant Abma. Bron: collectie G. Koopmans.

Kijk voor nog veel meer foto’s in het Nostalgisch Album.