In Geen categorie
  • Het is 1966 en we gaan met de KEB mee naar de vrijdagse veemarkt in Leeuwarden. Beleef het mee met Theunis Muizelaar die het verslag scheef voor de Balkster Courant. Bron: krantenknipsel van Sieger Falkena.
  • N.H. meisjesvereniging op reis in 1929 met alle namen. Bron: krantenknipsel Herman Melchers, Bakhuizen.
  • Foto’s er bij van de fam. De Hoop. Bron: Johan Wagenaar, Wommels.
  • Kaartje van de Heanmar. Bron: Hisgis.
  • Een foto van een KEB vrachtwagen op de Wal voor de toenmalige sociale werkplaats. Bron: FIS
  • Een aardige foto bij het badpaviljoen Hindeloopen. Bron: Facebook
  • Een advertentie van Ype Veltman. Bron: pakesizzer Ype Pries
  • Foto’s van o.a. de tijdelijke school aan de Weste. Twee foto’s door Hennie van Dijk
  • Bij het Havenkwartier ook plaatje van Google Street View uit 2010. Ook enkele foto’s van Hennie van Dijk toen de LTS al afgebroken was.