In Geen categorie

Afgelopen week verscheen Het Xibalba Offer, mysterieus experiment in Mayagro, een nieuw boek van de in Koudum wonende schrijfster Henriëtte Hemmink. In dat boek verwerkte ze bijzondere informatie over de Maya’s, de oorspronkelijke bevolking in een deel van Mexico en Guatemale\a met een oude cultuur.Nieuw boek van Koudumse auteur

Henriëtte Hemmink komt uit Nijverdal, maar de Koudumse woont inmiddels al meer dan dertig jaar in Friesland. Ze schreef zo’n 130 boeken, voornamelijk kinderboeken. De laatste jaren publiceerde ze ook boeken voor volwassenen. Een jaar geleden verscheen Geheime prinsenkinderen, een verhaal over documentairemakers die op zoek zijn naar nazaten van prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina. Nog dit jaar verschijnt alweer een volgende roman en er staat een nieuw kinderboek op stapel.

In Het Xibalba Offer, mysterieus experiment in Mayagro werken een conservator en een museumdirecteur aan een grote Mayatentoonstelling in Nederland. Ze willen in Guatemala met eigen ogen de indrukwekkende oudheden bewonderen en afspraken maken met plaatselijke musea over de voorwerpen die zij in bruikleen krijgen. Maar als ze daartoe de voorbereidingen treffen, belanden zij in een intrigerend avontuur.

In de Balkster Courant staat een interview met Henriëtte Hemmink