In Geen categorie

U bent er op allerlei manieren al van op de hoogte gebracht, zoals in Bulte Nijs of via de bijgevoegde uitnodiging in diezelfde Bulte Nijs, maar we maken u toch nog maar een keer attent op de informatieavond in De Klink op zaterdag 12 januari. Daar zal door de heer F. Hofman namens de gemeente duidelijk worden gemaakt wat er op korte en wat langere termijn allemaal gaat gebeuren als Koudum “op de schop gaat”. Daar zult u op die avond ook vragen over kunnen stellen. Verder zal een aantal leden van de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum mededelingen doen over de festiviteiten in september als Europa bezit neemt van ons dorp. En er zal een beroep worden gedaan op de aanwezigen om op vrijwillige basis een taak op zich te nemen in de aanloop naar de uitreiking van de 10e Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Komen dus!