In Geen categorie

Keatsfreonen Koudum organiseert op vrijdagavond 14 augustus ‘nachtkaatsen’. Iedereen die zich vóór 10 augustus opgegeven heeft, kan meedoen aan deze gezellige en sportieve activiteit die plaats vindt op het sportveld van Oeverzwaluwen.

Deelnemers kunnen zich opgeven bij Jurjen Wielinga, telefoon 06 10865662. Het inschrijfgeld is € 7,50. Aanvang: 20.30.