In Geen categorie

De collecte van de hersenstichting vond plaats van 27 januari 2014 tot 1 februari 2014, veel collectanten gingen weer op pad met de collecte bus. We zijn erg blij dat de opbrengst voor Koudum 447.56 euro geworden is. We willen iedereen, de gevers en de collectanten, bedanken voor deze mooie opbrengst. Heeft u de collectanten gemist, dan kunt U uw gift alsnog overmaken op rekening nummer : IBAN NL46 RABO 0387 1271 00 t.n.v hersenstichting Nederland.