In Geen categorie

De decemberactie van de Lionsclubs om DE-waardepunten in te zamelen voor pakken koffie voor de voedselbanken is weer in volle gang. Leden van Lionsclub Balk ‘Tusken mar en klif’ komen geregeld bij elkaar om al die koffiepunten te tellen.

Op de inleveradressen in Zuid West Friesland staan grote, herkenbare dozen waar weer heel veel koffiepunten binnenkomen. "Dat is een bemoedigend teken", aldus IJnte Kooistra van Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’. "We zijn deze actie ooit begonnen omdat we weten dat er nog miljarden koffiepunten in omloop zijn. En die liggen ongebruikt in keukenlades en trommeltjes". Ook in het gebied van Voedselbank Zuidwest Friesland en Voedselbank Lemmer zijn veel gezinnen aangewezen op de ondersteuning van voedselpakketten. Met deze kerstactie stellen de gezamenlijke Lionsclubs de Voedselbank in onze gemeentes in staat om deze gezinnen, niet alleen met de Kerst, maar het gehele jaar door te voorzien van koffie.

De inzameling van DE-waardepunten loopt tot het eind van deze maand. In januari wordt de definitieve eindstand aan Douwe Egberts doorgegeven en zal de koffiebrander de pakken koffie leveren. IJnte Kooistra: "We roepen iedereen op om ons te steunen en de koffiebonnen te doneren bij de inleveradressen". In Hindelopen kan dat bij Attent Supermarkt; in Koudum bij bakkerij De Vries; in Stavoren bij COOP; in Bakhuizen bij de Spar; in Oudemirdum bij Troefmarkt; in Sloten bij de Dagwinkel; in Balk bij bakkerij Meinsma en bij Plus Markt; in Oosterzee bij Super Oosterzee; in Echtenerbrug bij Spar en in Lemmer bij Jumbo en Spar.