In Geen categorie

Sinds kort zijn op de milieustraten in Heeg en KOUDUM nieuwe vloeistofdichte containers in gebruik genomen. Uit de nulmeting milieustraten gemeente Sudwest Fryslan eerder dit jaar bleek dat deze milieustraten niet aan de minimale eisen voldeden. Met de aanschaf van de vloeistofdichte containers voldoen ze wel weer aan de gestelde eisen. Naast deze maatregel zijn er op de milieustraten ook extra veiligheidsvoorzieningen geplaatst, zoals hekwerken rondom de stortperrons.