In Geen categorie

Activiteiten commissie “de Swel” is in het tweede jaar van haar bestaan druk bezig met de uitvoering van het programma 2007. De commissie heeft bij de samenstelling van dit programma getracht zoveel mogelijk nieuwe en vernieuwende activiteiten op te nemen. De komende tijd staat de samenstelling van het programma 2008 op de agenda. In verband met het aanvragen van donaties en subsidies is het nodig dat het programma 2008 nog voor de zomermaanden kan worden vastgesteld. De commissie vraagt de inwoners van Koudum en omgeving om ideeën voor activiteiten aan te dragen. U kunt dit doen door bij voorkeur schriftelijk kontact op te nemen met mevr. A. Vermeulen van de Bogerman-vestiging te Koudum, Ds. L. Tinholtstraat 3c, 8723 CW Koudum. E-mail: koudum@bogerman.nl

Aanvullende informatie over het werk van “de Swel” activiteitencommissie, een lijstje van de leden, het jaarprogramma 2007 en het jaarverslag 2006 staan vermeld op de website van Koudum. Hier.