In Geen categorie

De Feriening Lytse Doarpen heeft samen met AOC Friesland de cursus “Dorpsgids” ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun mooie dorp willen laten zien aan toeristen en dagjesmensen. De cursus start op woensdag 8 maart om 19.30 uur in Leeuwarden.

Er is veel te vertellen over de dorpen in Friesland. Hoe ze zijn ontstaan, over markante bewoners van vroeger en mooie plekjes. Maar hoe breng je dit op een boeiende manier? Hoe maak je de historie spannend voor jong en oud? Hoe zorg je ervoor dat het niet langdradig wordt, maar een beleving die men zal onthouden?

Een goed verhaal maken en dit duidelijk overbrengen vereist dan ook bepaalde vaardigheden. De cursus “Dorpsgids” biedt de kans deze vaardigheden te ontwikkelen. In de cursus komt aan bod waar een interessante wandeling aan moet voldoen, de relatie tussen dorp en landschap, wat is een leuke belevenis voor het publiek en wat zijn hoogtepunten en valkuilen tijdens een wandeling?

De gesubsidieerde kosten voor de cursus, die vier avonden in maart beslaat, neemt Doarpsbelang Koudum voor haar rekening.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vóór 1 maart contact op met Wypke Rusticus, Onderweg 18, telefoon 522048.