In Geen categorie

Dinsdag 27 juni aanstaande om 20:00 uur in De Klink

In Bulte Nijs nummer 278 heeft u kunnen lezen dat It Oldeferd Park toe is aan een opfrisbeurt, met als bestemming jong en oud. Een aantal weken geleden hebben de basisschoolkinderen hun best gedaan en hebben ze met een sponsorloop (gekoppeld aan de avond4daagse) een flink startbedrag verzameld voor de realisatie van een speel- en ontmoetingsplek.

De volgende stap is het concretiseren van het plan voor de subsidieaanvraag bij de provincie. Hiervoor hebben wij idee├źn en draagvlak vanuit het dorp nodig.

Op dinsdag 27 juni aanstaande om 20:00 uur presenteren wij (de speeltuincommissie) het conceptplan subsidieaanvraag voor het ‘Oldeferd speel- en ontmoetingspark’. Hierbij nodigen wij u uit om mee te denken en samen te werken aan het definitieve plan. Ouders, ouderen en ook de jongeren, die nu het park als ontmoetingsplek gebruiken nodigen wij van harte uit mee te denken!

Het zou geweldig zijn als we gezamenlijk tot een plan komen dat gedragen wordt door de ‘Mienskip’ en waar uiteindelijk jong en oud veel plezier aan zullen beleven.

De koffie staat klaar op dinsdag 27 juni om 20.00 uur. Tot dan in De Klink!

Met vriendelijke groet Jantina Stoker Hannie Meijer-Zijsling speeltuincommissiekoudum@hotmail.com