In Geen categorie

sponsorloop tijdens de Avond4daagse

Beste Koudumers,

Als speeltuincommissie (werkgroep vanuit Dorpsbelang) hebben wij het plan opgevat om het Koudumer Oldeferd Park om te toveren tot een speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar kinderen tot 12 jaar op een avontuurlijke en natuurlijke wijze, met elkaar, kunnen spelen en waar hun ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Om dit te kunnen realiseren doen we een subsidieaanvraag bij de gemeente en bij de provincie. Echter een deel zal ook vanuit de inwoners van Koudum bekostigd moeten worden. Deels in geld en deels door inzet van vrijwilligers. Om alvast een start te maken met het bij elkaar halen van geld, hebben we het plan om de komende Avond4daagse te gebruiken als sponsorloop. Om een fantastische speel- en ontmoetingsplek te kunnen realiseren beginnen we bij de kinderen om hun steentje bij te dragen!

De kinderen ontvangen via school een sponsorkaart. Hierop staan ook de spelregels van de sponsorloop. In de komende Bulte Nijs staat een stukje over de speeltuincommissie. Via Bulte Nijs en Koudum.nl blijven we u op de hoogte houden van ons plan en de uitvoering hiervan!

Groet van de speeltuincommissie,

Hannie Meijer, Vermaningsweg 8

Jantina Stoker, Jacobbinckesstraat 12

speeltuincommissiekoudum@hotmail.com