In Geen categorie

De loopgroep bestaat uit enthousiaste hardlopers van verschillende niveaus. Elke woensdagavond van 19:30-20:30 uur is er voor iedere liefhebber gelegenheid om mee te doen aan onze looptraining.

Deze trainingen zijn zodanig dat het voor beginners beslist niet te zwaar is, maar dat er voor gevorderde lopers zeker voldoende uitdaging is om zich te verbeteren.

Er wordt gestart bij Bogerman/De Swel en er zijn geen kosten aan verbonden. Kortom; “net stinne, der hinne! ”.

Heb je vragen? Neem dan even contact op met:

Luitzen de Vries

Trochslach 2 Koudum

(tel. 06-52106044)