In Geen categorie

Op 29 april werd in De Klink een lintje uitgereikt aan de heer Hendrik Jilles de Koe. Gedurende 13 jaar was hij bestuurslid van het gemeenschapscentrum De Klink in Koudum, 12 jaar lang ouderling/kerkvoogd van de Hervormde Gemeente, ruim 5 jaar bestuurslid/voorzitter van de Vereniging Christelijk Basisonderwijs, vanaf 1998 tot heden bestuurslid/voorzitter van de Begrafenisvereniging Koudum e.o. en vanaf 2004 tot heden voorzitter van de Friese vereniging van kerkrentmeesters. De heer De Koe heeft zich ten bate van de samenleving op bijzondere wijze ingespannen.

De heer De Koe is een praktisch ingesteld man, met zakelijk inzicht, een grote inzet, een grote sociale bewogenheid en hij is gericht op samenwerking in gemeenschapszin.

Gelet op de aard, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.